Polytechnické vzdělávání našich žáků

Během prosince a ledna se tři žáci osmé třídy zúčastnili dvou workshopů pracovní skupiny Polytechnika, nazvaných Základy 3D modelování na počítači a Základy elektrotechniky a finální tvorba loutky. Workshopy se konaly v rámci projektu MAP II – Implementace MAP ORP Svitavy, který je zaměřený na podporu nadaných žáků. Výsledkem workshopů byly pěkné dřevěné loutky kombinované s 3D tištěným materiálem a se spínacím elektroobvodem.