Postup v recitační soutěži

Středisko volného času Svitavy “Tramtáryje” pořádalo oblastní kolo přehlídky dětských recitátorů. V nulté a první kategorii se jí zúčastnilo šest dětí z naší školy. Odvážnými recitátory byli: Adélka Špačková, Jolanka Čechmanová a Pavlínka Krčilová z 1. třídy, Jirka Fuchs, Michal Špaček a Simonka Zouharová  ze  3. třídy. Děti si pod odborným vedením lektora vyzkoušely hlasovou průpravu a cvičení, poslechly si recitaci mnoha svých vrstevníků a samozřejmě sami odprezentovaly své básničky. Tréma byla veliká, ale přesto všechny své recitace zvládly dobře. Děti měly možnost dát v každé kategorii svůj hlas jednomu soutěžícímu.  Kromě vyhlášení výsledků odborné poroty byla udělena také cena laskavého diváka. Velkou radost nám přineslo ocenění nejlepších, protože Pavlínka Krčilová postoupila do okresního kola. Na závěr mohli účastníci soutěže projít rozborovým seminářem s odbornou porotou, kde porotci s dětmi individuálně probírali jejich práci s textem.