Jak naše děti vidí naši školu

Žáci 3. třídy se pomocí obrázků vyjadřovali, jak vidí naši školu 🙂