16. 3. 2020 Aj

Zadání učiva na týden 16.3. – 20.3.

  • Na obalu PS jsou přístupové údaje k poslechům. Kdo si je doposud nestáhl, tak to udělejte, ať si mohou děti opakovat písničky a pouštět poslechová cvičení
  • Uč. str. 40 – aktivní znalost slovíček (tzn. Umět pojmenovat obrázek a napsat správně slovíčko)

Pokud vy sami nebo někdo ze sourozenců ovládá Aj, lze hrát doma hru Lucky says – vemte plyšového pejska, který dětem říká pokyny:

Stand up – postav se

Sit down – sedni si

Touch the ground – dotkni se země

Turn around – otoč se dokola

Jump – vyskoč

Play the guitar – hraj na kytaru

Count to ten – napočítej do 10

Dance – tancuj

  • Uč. str. 41 – napsat do sešitu nový pokyn Wash your hands – Umyj si ruce, Eat an apple – Sněz jablko
  • V příloze je PS – děti vypracují podle pokynů

Na mail marusova@skolahradecns.cz odešlete do pátku 20.3.

 

Projekt My favourite food – Moje oblíbené jídlo – děti nakreslí své oblíbené jídlo z probírané lsovní zásoba a napíší k tomu větu My favourite food is a banana (například).

  • Projekt My favourite food odeslat naskenovaný nebo vyfocený rovněž do pátku. Tento projekt bude hodnocen známkou.

 

  • Dobrovolné aktivity – na YouTube Super Simple Songs – písničky, které procvičují poslech a porozumění (lze si nastavit titulky v Aj):

What´s the Weather Like Today – o počasí

Hello! – pozdravy, reakce na otázku Jak se máš (How are you?)

What do you hear? – zvuky zvířat, názvy zvířat

Do You Like Broccoli Ice Cream? – procvičují reakci na otázku Do you like…? – Máš rád…?  A odpovědi Yes, I do – Ano, mám rád, No, I don´t – Ne, nemám rád.