16. 3. 2020 Čj, M

český jazyk – učebnice str. 59 – ZÁJMENA – vysvětlit dle učebnice, co tato slova znamenají, jak je poznat, probrat celou stranu, postupujte podle pokynů u jednotlivých cvičení, zároveň opakujte i podstatná a přídavná jména, PS velký – str. 7 celá, diktát napište do cvičného sešitu nebo do Čj Š
matematika – průběžně procvičujte násobení a dělení, pamětné sčítání a odčítání do 1 000, rýsujte libovolné kružnice, učebnice str. 91, 92, 93 – písemné sčítání – je třeba dbát na správné psaní jednotek pod jednotky, desítek pod desítky atd…, sčítáme vždy zprava a zespodu nahoru, při přechodu přes desítku nezapomínáme držet jedničku na palci!
Počítejte do M Š nebo cvičného sešitu, při podtrhávání používat malé pravítko. U slovních úloh (nemusíte zvládnout všechny) je nutný zápis, výpočet, odpověď.
čtení – čtěte v čítance od str. 108 po stranu 119.
K zábavnějšímu procvičování doporučuji stránky školákov.eu, děti je znají ze školy a najdete zde procvičování pro 3. ročník právě probíraného učiva, dále také můžete zkusit stránky vcelka.cz.
Učivo je k probrání do čtvrtka 19.3.2020 kromě čtení.