16. 3. 2020 Čj, M, Vl

Vážení rodiče,

v této složité době je výuka Vašeho dítěte jistě jen jednou z mnoha starostí a komplikací, se kterými se musíte vypořádat. Nerada bych komplikovala jakkoli Vaši situaci, přesto se domnívám, že domácí příprava Vašeho dítěte je v této době nezbytná. Proto upřesňuji rychlé upozornění, které si žáci v úterý 10. 3. nalepili do deníčku.
Žádám Vás o zavedení sešitu, do kterého budete zaznamenávat, které aktivity Vaše dítě denně praktikovalo, kolik toho přečetlo, na jakých interaktivních cvičeních na počítači pracovalo apod..Tento sešit si vyberu po návratu do školy. K nabídce online  cvičení přidávám možnost pracovat s interaktivními materiály nakladatelství Nová škola, které dalo k dispozici bezplatně své učebnice. Odkaz: novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020.
Práce do pátku 20. 3. 2020
ČJ – do zmíněného sešitu vypracovat tato cvičení z učebnice:str.74/ cv.3, str. 75/ cv. 6; str.77/ cv. 5;str.78 / cv. 3, str. 79/ cv. 4
M – do zmíněného sešitu vypracovat tato cvičení z učebnice matematiky: str.95/ cv. 5 + 7, str. 97/ cv. 4, 5, 6,7( žák se musí zpaměti naučit, že 1 hl = 100 l); str. 97/ cv. 8, 11. U slovních úloh nepřepisujeme zadání, ale píšeme zápis, výpočet a odpověď.. V pracovním sešitě geometrie – str.35/ cv. 3, str. 36/ celá
VL – v učebnici si přečíst str.9,10, zapsat si do sešitu vlastivědy krátké výpisky a do sešitu vlastivědy odpovědět na otázky1 – 5 ze strany 10. V pracovním sešitě vypracovat str. 6 a 7
Děkuji za pochopení. Další práci zadám opět za týden. Přeji Vám pevné zdraví.