Další možnosti výuky pro Vaše děti

Upozorňujeme rodiče, že kažný den od 9:00 hodin probíhá pořad UčíTelka, který mů že být vhodným materiálem pro další samostudium.

Dále také nabízíme možnost stáhnout si interaktivní učebnice k domácímu procvičování.

novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020
http://www.novaskolabrno.cz/iuc-ke-stazeni/