23. 3. 2020 M, Čj, Vl, Prv

Práce na týden: 23.3. – 29.3.
Zadání těchto cvičení jsou vhodná pro samostatnou práci žáků, vyžadujte, prosím, po svých dětech samostatnost a pomáhejte pouze ve výjimečných případech. I nadále mi, prosím, zapisujte do zavedeného sešitu, která práce byla vypracována v které dny a kolik toho vaše dítě přečetlo.
Matematika – Jednotky času
Do školního sešitu zapsat růžový rámeček z učebnice na str.98.
Do zakoupeného sešitu vypracovat str. 98/ cv. 2,3,4,5,6,7,9.
Geometrie – str. 37,38.
Pokud je to možné a máte tiskárnu, vytisknout obrázek osové souměrnosti, dokreslit druhou polovinu obrázku a nalepit do vámi zavedeného sešitu.
Český jazyk
PS – prolistujte PS po str. 21 a doplňte všechna vynechaná cvičení.
učebnice – str. 81/ cv. 1,2,4a,b , 5; str. 82/ cv. 8 – ne úkoly a,b,c; cv.9.
Vlastivěda
Přečíst str. 11, 13, 14
Do vlastivědného sešitu udělat výpisky z naší nejstarší minulosti v pověstech a z Velkomoravské říše.
Do vlastivědného sešitu odpovědět na otázky 1 – 6 na straně 14.
PS – str. 9 a 10.
Přírodověda
Rostliny v okolí lidských obydlí – ovocné stromy, ovocné keře, zelenina a dělení zeleniny – výpisky do sešitu přírodovědy
Máme různá vydání učebnice, proto nepíšu strany; já toto učivo mám na str. 54 a 55.
Další možnosti domácího procvičování jsou na internetu, některé odkazy jsem zmiňovala, přidávám snad jen vcelka.cz a skolakov.eu.