23. 3. 2020 M do 27. 3.

Opět zasílám odkazy na videa pro dané látky. Příklady na tabuli si přepracujte do školního sešitu. Ozvěte se mi prosím všichni, jak uvádím ve videu.

Shodnost trojúhelníků: https://drive.google.com/file/d/14OHveBWtDujYOJ6jRnKcw_jfOXjIAsyx/view?usp=sharing

Konstrukce pravidelného šestiúhelníku a osmiúhelníku: https://drive.google.com/file/d/1hKYo2FZkrIj3NmWMTCnaRpykhX-LlGho/view?usp=sharing

V příloze je zadání do cvičného sešitu pro látku shodnost. Vytvořte příklady 7, 8, 10, 12. Pro látku mnohoúhelník je úkol řečen ve videu.