27. 3. 2020 M

Řešení příkladů o shodnosti trojúhelníků naleznate v příloze.