Vydávání zápisových lístků pro žáky 9. třídy

Zápisové lístky jsou k dispozici u zástupce ředitelky školy. Prosím o předchozí e-mailovou domluvu termínu.