Čj, M, Vl

Český jazyk

– učebnice str. 63, cviční 1  a 1 a – do sešitu tedy z tohoto cviční vypsat vlastní jména a vytvořit tabulku, do které se postupně vepíší všechna podstatná jména a určí se u nich pád, číslo, rod a vzor – TOTO CVIČENÍ PROSÍM OFOTIT A ZASLAT

– str. 83/ cv. 2
– str. 83/ cv. 3 a 4
– pracovní sešit str.22 a 23 celé kromě diktátu. Str.22/cv. 3 –TOTO CVIČENÍ PROSÍM OFOTIT A ZASLAT, str. 23/ cv. 3- TOTO CVIČENÍ PROSÍM OFOTIT A ZASLAT
Matematika
– učebnice str. 100/ cv. 5, kromě narýsování a vystřihnutí a překládání( přehyb je osa souměrnosti) trojúhelníků do sešitu odpovědět na úkoly a,b c – ano, ne
– do sešitu geometrie zapsat definici u Pozoruj: + načrtnout oba trojúhelníky
– str. 101/ cv. 1,2,3 – TOTO CVIČENÍ PROSÍM OFOTIT A ZASLAT, 4,5,6 –TOTO CVIČENÍ PROSÍM OFOTIT A ZASLAT
Vlastivěda 
– do sešitu vlastivědy splnit úkol z učebnice str. 15/ úkol b
– do sešitu z vlastivědy dát nadpis Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat a udělat výpisky ze str. 16 – právě např. o Svatém Václavu najdete na již zmiňovaném youtubu  krásné krátké kreslené vysvětlení. Třeba vás u této látky děti překvapí, už jsme si o sv. Václavovi povídali….