Aj

V příloze.

V úterý 31. 3. v 10 : 30 je hodina Aj po Skypu.