CM

Pokračujte do konce května v opakování látek Výrazy a mnohočleny, Rovnice, Základy statistiky, Kruh, kružnice a Válec. Využijte příkladů ze sešitu matematiky 8. třídy.

Pokud potřebujete něco dovysvětlit z daných látek, popřípadě pomoci s řešením cvičných testů, kontaktujte mě e-mailem, popřípadě přes Skype.