Učivo 18. – 24. 5. 2020

ČJ – vyplnění čtenářských listů
– učebnice str. 92 / cv. 4 – ne a, b, c; cv. 5 + do tabulky vypsat všechna podstatná jména a určit pád, číslo, rod a vzor – PROSÍM O OFOCENÍ; str. 94 / cv. 7 – ne a, b; str. 94 / cv. 8 – ne a, b, c
M – učebnice str. 109 / cv. 15, 16, 17, 18 – PROSÍM O OFOCENÍ, 20 – PROSÍM O OFOCENÍ, 21
VL – vypracovat spolu s učebnicí opakovací pracovní list, který je v příloze a vlepit do sešitu