Informace a pokyny k návratu žáků 1. stupně do školy 25. 5. 2020

Vážení rodiče, v příloze zasíláme pokyny školy, informace MŠMT a čestné prohlášení.

Čestné prohlášení žáci odevzdají při vstupu do školy.

Bez vyplněného čestného prohlášení se žák nemůže účastnit výuky a bude poslán domů!!