Aktualizované informace k přijímacímu řízení

V příloze nabízíme žákům 9. tříd a jejich rodičům aktualizovanou verzi z května.