Informace k výuce na druhém stupni

Informace k výuce na druhém stupni od 8. 6. 2020

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace se na pokyn MŠMT mění pravidla přítomnosti žáků ve škole:

od 8. června 2020 se umožňuje dobrovolná osobní přítomnost žáků všech ročníků druhého stupně ZŠ ve škole.

Informace o obnovení přítomnosti žáků 2. stupně

Přítomnost žáků 2. stupně bude umožněna z těchto důvodů:

  • individuální nebo skupinové konzultace
  • hodnocení vzdělávání za školní rok 2019/2020
  • třídnické hodiny, socializační aktivity
  • vyzvednutí školních potřeb
  • odevzdání a převzetí učebnic
  • předání vysvědčení za 2. pololetí školního rok 2019/2020

 Platí následující omezení:

  • maximálně 15 žáků ve skupině
  • ve společných prostorách školy se žáci pohybují s rouškami
  • při vstupu do školy si žáci dezinfikují ruce, stejně tak po příchodu do učebny, dodržují přísná hygienická pravidla

Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení o bezinfekčnosti (ke stažení v příloze).

Způsob využití možnosti (nabídky) v naší škole, rozdělení žáků a termíny přítomnosti budou včas oznámeny. Hlavní vzdělávací aktivitou bude i nadále až do 30. června 2020 vzdělávání na dálku.

Mgr. Eliška Hartmanová