Pokyny k výuce na druhém stupni od 8. 6. 2020

Pokyny k výuce na druhém stupni od 8. 6. 2020

Přítomnost žáků 2. stupně bude umožněna z těchto důvodů:

 • individuální nebo skupinové konzultace
 • hodnocení vzdělávání za školní rok 2019/2020
 • třídnické hodiny, socializační aktivity
 • vyzvednutí školních potřeb
 • odevzdání a převzetí učebnic
 • předání vysvědčení za 2. pololetí školního rok 2019/2020

Z výše uvedených možností v naší škole využijeme:

1. skupinové konzultace – konzultace budou probíhat v pondělí a ve čtvrtek dle níže uvedeného rozvrhu (od 8:00 do 11:40):

Pondělí
6. třída Čj (Hor) M (Půl) Aj (Mar) Th (Mar)
7. třída Nj (Kom) Čj (Hor) M (Kys) Th (Kys)
8. třída M (Kys) Nj (Kom) Čj (Hor) Ch (And)
9. třída Th (And) M (Kys) Ch (And) Čj (Hor)

 

Čtvrtek
6. třída Th (Mar) Aj (Mar) M (Půl) Čj (Hor)
7. třída Aj (Bar) M (Kys) Čj (Hor) Th (Kys)
8. třída M (Kys) Čj (Hor) Aj (Bar) Th (Bar)
9. třída Čj (Hor) Aj (Bar) M (Kys) Th (And)

 

2. individuální konzultace – vždy na základě domluvy s konkrétním vyučujícím. Žák nebo rodič zkontaktuje vyučujícího a domluví si s ním individuální konzultaci

3. třídnické hodiny – viz. v rozvrhu Th (třídnická hodina)

4. odevzdání učebnic, předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020přesné termíny budou včas zveřejněny na webových stránkách

Upozornění:

 • veškeré aktivity jsou dobrovolné
 • při prvním vstupu do školy musí žáci odevzdat zákonným zástupcem podepsaný formulář „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, bez tohoto prohlášení nemůže být žák vpuštěn do školy.
 • žáci se řídí pokyny dospělých osob z hlediska organizačních a hygienických opatření
 • při vstupu do školy si žáci dezinfikují ruce, stejně tak po příchodu do učebny, dodržují přísná hygienická pravidla
 • do školy vstupují s vyučujícím, který začíná první hodinu v dané třídě
 • do školy přicházejí s nasazenou rouškou, roušku mohou odložit až ve své skupině ve třídě
 • ve společných prostorách nosí roušku
 • ve dnech osobní přítomnosti ve škole se mohou stravovat ve školní jídelně (je nutné zkontaktovat vedoucí ŠJ a obědy si objednat do pátku do 10.00 hodin)
 • nadále bude pokračovat distanční vzdělávání i online výuka, ale dle změněných termínů, které budou se žáky domluveny

V případě malého zájmu ze strany žáků mohou být aktivity vztahující se ke skupinovým konzultacím zrušeny.

 

Mgr. Eliška Hartmanová