Opatření pro nový školní rok 2020/2021

Nový školní rok zahájíme dle pokynů MŠMT s níže uvedenými pravidly:

– škola nevyžaduje žádná prohlášení, pouze děti trpící chronickými potížemi vykazujícími podobnost s Covid-19 (rýma, kašel apod.), musí přinést potvrzení svého lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění (stačí jednou za školní rok)

– ve škole budeme dodržovat přísná hygienická pravidla, zvláštní standard úklidu, budeme používat dezinfekci, je nutné minimalizovat kontakty mimo školu

– zákonní zástupci vcházejí do budovy pouze za účelem jednání s pedagogy nebo vedením školy (vždy po domluvě), platí zákaz vstupu cizích osob do budovy školy

– roušky budou povinné jen tehdy, pokud zde nastane druhý – oranžový stupeň rizika na takzvaném semaforu

–  omezíme účast našich žáků na kulturních akcích a soutěžích všeho druhu

– škola zahájí distanční vzdělávání pouze v rámci protiepidemických opatření, distanční vzdělávání je pro žáky povinné

–  při neúčasti žáka ve škole, je zákonný zástupce povinen omluvit absenci podle školního řádu

Výsledky distančního vzdělávání podléhají běžné klasifikaci a hodnocení.

 

Celé znění: viz odkaz zde: https://www.msmt.cz/file/53629/

 

Mgr. Eliška Hartmanová