První školní týden

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. 9. 2020.

 

Zahájení školního roku proběhne ve třídách od 8:00 do 8:45 hod.

Školní družina bude v provozu v normálním režimu.

Ve škole platí zvýšená hygienická opatření.

Z důvodu mimořádných opatření budou zákonní zástupci vpuštěni do budovy pouze za účelem jednání s pedagogy nebo vedením školy (vždy po domluvě), platí zákaz vstupu cizích osob do budovy školy!

 

Rodiče a žáci první třídy se setkají s p. třídní učitelkou před budovou školy v 8:05 hod.

Prosíme, nevcházejte sami do budovy!

 

Organizace prvního školního týdne, 2. – 9. třída:

 

Úterý 1. 9.      Zahájení školního roku 2020/2021                ukončení: 8:45 hod.

 

Středa 2. 9.    První dvě hodiny – třídnické práce

další hodiny – výuka dle rozvrhu                   ukončení: 11:40 hod.

 

Čtvrtek 3. 9.   Výuka podle rozvrhu, bez odpoledního vyučování

 

Pátek 4. 9.      Výuka podle rozvrhu, bez odpoledního vyučování

 

První třída bude mít vlastní týdenní program, rodiče budou informováni 1. 9. 2020.

 

Vážení rodiče,
sledujte prosím náš web, informace ohledně hygienických opatření se neustále pozměňují a aktualizují. Pokud dojde ke změnám stávajících opatření, budeme vás informovat prostřednictvím webových stránek, e-mailem, telefonicky. Děkujeme.

Mgr. Eliška Hartmanová