Upozornění pro zákonné zástupce žáků

Podle obecných pravidel dle manuálu MŠMT ke Covid – 19 upozorňujeme:

  1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstoupit do školy.
  2. Pokud žák bude vykazovat některé z možných příznaků COVID-19, je nutné ho umístit do samostatné (izolační) místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka k okamžitému vyzvednutí žáka ze školy.
  3. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

 

Vážení rodiče, v případě onemocnění dítěte, s náznaky infekčního onemocnění, neposílejte ho do školy. Obzvláště v této době musíme být k sobě navzájem ohleduplní

Děkuji.

Eliška Hartmanová

ředitelka školy