Naši prvňáčci a jejich první týden ve škole

Prvního září zahájili svou školní docházku nejmladší žáci školy – prvňáčci. Poprvé zasedli do školních lavic a určitě s napětím očekávali, co je vlastně čeká. Oporou jim byli jejich rodiče, kteří své děti na slavnostní zahájení nového školního roku do školy doprovodili.

Tak jaký byl ten první týden?

Hned druhý den školního roku odjely děti na plavecký výcvik do Svitav. Teprve ve čtvrtek byl ten pravý seznamovací den – prvňáčci blíže poznávali své spolužáky a školní prostředí. Také si zvykali na svoji p. učitelku Mgr. Alenu Plašilovou, která je přijatelnou formou seznámila se školním řádem, společně si vytvořily třídní pravidla. A v pátek? Tak to již pomaličku začala skutečná výuka.

Děti vše perfektně zvládly, v tyto první dny chodily do školy s nadšením a s úsměvem. Jsou všechny šikovné a paní učitelka je mohla jen chválit.

Moc si přejeme, aby tomu tak bylo i nadále.

Nezbývá, než jim popřát hodně úspěchů a nadšení do nové etapy života „školáka“.

Mgr. Eliška Hartmanová