Pasování druháků na čtenáře

Po necelých třech týdnech od zahájení školního roku byli druháci slavnostně pasováni na čtenáře. Akce se konala 17. září v prostorách „Červené knihovny“ ve Svitavách.

Žáci přečetli krátký text, do té doby pro ně neznámý, aby ukázali, jak dobří jsou čtenáři. Všechny děti četly opravdu výborně i navzdory poměrně dlouhé pauze, která je v 1. třídě potkala.   Paní rytířka i paní knihovnice byly velmi spokojené s jejich výkony, a tak mohli být všichni účastníci pasováni do „Řádu čtenářů“. Každý dostal jako odměnu knihu pro děti „Katka a klokan ze šuplíku“, kterou napsala Lenka Rožnovská, pamětní list, dárkový poukaz na roční registraci v dětském oddělení městské knihovny ve Svitavách a čtenářský odznak. Na závěr složili malí čtenáři čtenářský slib.