Návštěva dopravního hřiště

V úterý 6. října 2020 navštívili žáci 4. třídy dopravní hřiště ve Svitavách. Zopakovali a upevnili si znalosti dopravních značek a pravidel silničního provozu, projeli se na koloběžkách, kolech i kárách, zahráli si na chodce. Vyzkoušeli si také, jak fungují semafory a závory na železničním přejezdu, které jsou součástí dopravního hřiště. Počasí bylo velmi pěkné a tak spojili návštěvu dopravního hřiště s procházkou po parku Jana Palacha, kde si osvěžili své znalosti z rozpoznávání některých stromů a keřů.