Infromace k příjímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2020/21

V přílohách Vám dáváme k dispozici přehled termínů přijímacích zkoušek a dodatek o prodloužené časové dotaci testů.