AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY

POZOR – AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k mimořádným opatřením se budou konat zápisy do prvních tříd bez osobní přítomností dětí a jejich zákonných zástupců.

 

V naší škole ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou, okres Svitavy bude zápis probíhat ve dnech 6. – 23. dubna 2021.

 

Žádost k základnímu vzdělávání můžete do školy doručit následujícími způsoby:

–           do datové schránky

–           e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

–           poštou

–           osobním podáním ve škole

 

K žádosti zákonný zástupce přikládá: kopii rodného listu dítěte v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Dále prosíme o přiložení tiskopisu „Předběžný zájem o umístění dítěte do ŠD“ a „Dotazník pro rodiče“ (není povinný).

 

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, nezapomeňte ještě přiložit dvě doporučující potvrzení – od odborného lékaře a další z PPP, SPC.

 

Veškeré tiskopisy naleznete na našich webových stránkách: www.skolahradecns.cz v záložce „Zápis do 1. třídy“.

 

Vážení rodiče, milé děti, nabízíme vám dobrovolný Online zápis nanečisto. Z Vašich domovů se budete moci přihlásit ke krátkému rozhovoru s paní učitelkou. Děti budou moci zábavnou formou řešit jednoduché úkoly. Seznámíte se i s paní učitelkou, která bude provázet Vaše děti vzděláváním na prvním stupni ZŠ. Sami zjistíte, jak je Vaše dítě připravené na školní docházku.

 

Online zápis nanečisto proběhne ve dnech:  7. – 9. dubna

Čas: od 15. – 17. hodin

 

V případě zájmu si zarezervujte den a čas na níže uvedeném odkazu: ZDE

 

 

Mgr. Eliška Hartmanová