Čarodějnický den v 1. třídě

V letošním školním roce se pálily čarodějnice v den distanční výuky. Paní učitelka Plašilová nechtěla své prvňáčky ochudit o spoustu zážitků, proto posunula Čarodějnický den na pondělí 3.5. , kdy se děti sešly ve škole. Celé dopoledne probíhala výuka s čarodějnickou tematikou. Na připravených pracovních listech si malí čarodějové a čarodějnice procvičili čtení, psaní i počítání.

Každý žák vymyslel svůj recept na kouzelný lektvar a nakreslil si svou čarodějnici.

Na úplný závěr děti shlédly krátkou pohádku Malá čarodějnice.