Přivítání prvňáčků

První zářijový den nastoupilo na naši školu 19 nových prvňáčků. Tento slavnostní okamžik si užili i se svými rodiči ve třídě, kde je přivítala paní ředitelka i starosta obce, třídní učitelka, asistentka a vychovatelka. Kromě krásných pomůcek na lavicích na děti čekaly i mnohé dárečky. V tajemné truhle objevili nejprve dopis od jejich nového plyšového kamaráda, kocoura Sama, který je bude provázet po celou první třídu. Po  chvíli odešly děti do družiny a rodiče byli seznámeni s průběhem prvních dní školního roku.

Po pár dnech už jsou prvňáčci rozkoukaní, rozumí základním školním pravidlům a mnozí trošku nejistě vstupují na cestu za vzděláním. Nezbývá mi než jim popřát, aby ta  cesta pro ně byla co nejméně trnitá, aby ve škole našli výborné kamarády a učitele, kteří jim rádi pomohou.