Pramen řeky Svitavy

V pondělí 20. 9. 2021 se žáci 5. třídy vypravili na vlastivědno – přírodovědno – turistickou vycházku k pramenu řeky Svitavy.

Zopakovali si pojmy – ekosystém, určování světových stran v přírodě, rostliny a živočichové žijící v okolí rybníka apod.

V rámci tělesné výchovy si změřili své síly, jelikož „našlapali“ 13 km. Za to jim všem patří veliká pochvala.