Technohrátky

Dne 15. 9. 2021 se žáci 9. třídy zúčastnili akce „Technohrátky“, které jsou projektem na podporu technického vzdělávání Pardubického kraje. Pořadatelem bylo

tentokrát SOU Svitavy.

Po slavnostním zahájení v kině Vesmír se žáci přesunuli do dílen a učeben školy, kde jim byly představeny jednotlivé obory. Žáci zde soutěžili v praktických dovednostech. Na závěr programu proběhla soutěž formou zábavné hry „Hej ty, víš to?“

Byla to skvělá příležitost, která pomůže žákům při rozhodování o volbě střední školy a budoucího zaměstnání.