ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo
Obrázek Dopravní výchova ve 4. třídě – „Průkaz cyklisty“

Dopravní výchova ve 4. třídě – „Průkaz cyklisty“

29.09.2021 | | | přečteno 76 krát

Čtvrťáci se v září zapojili do systematického výcviku cyklistů na dětském dopravním hřišti. A proč jsme se pro výuku dopravní výchovy rozhodli?  Jelikož minimální věk pro samostatnou jízdu na silnici je stanoven na 10 let. Tohoto věku dosahuje většina žáků právě ve 4. třídě. Aby mohly děti získat „Průkaz cyklisty“, musí absolvovat praktický výcvik a teoretickou výuku. Na závěr pak žáky čeká přezkoušení znalostí. Praktickou část již máme úspěšně za sebou a do konce kalendářního roku bychom měli dokončit část teoretickou. Cílem dopravní výchovy je především vést děti k dodržování pravidel silničního provozu, ochraně zdraví a bezpečnému pohybu v silničním provozu.