Páťáci v Oucmanicích

V úterý 23. listopadu se páťáci vypravili do Oucmanic, kde strávili velmi příjemné dopoledne v rámci ekoprogramu zaměřeného na bylinky a práci se dřevem.

V prvním programu se seznámili s nejznámějšími bylinkami. V průběhu samostatné práce si vyzkoušeli vůni a chuť jednotlivých bylin a měli možnost si nastudovat jejich využití. Dále již ve skupinách smíchali několik druhů bylin dle vlastního výběru, vytvořili si vlastní čajovou směs a vymysleli její název. Pak ochutnávali a hodnotili čajové směsi svých spolužáků a společně diskutovali o tom, při jakých příležitostech by podávali který čaj. Nakonec si vyrobili své malé bylinkové mýdlo.

Druhý program byl zaměřen na práci se dřevem, vyřezávání, dlabání. Nejprve se seznámili s druhy a tvrdostí dřeva některých u nás rostoucích stromů. Po vysvětlení pravidel bezpečné práce s nožíkem a dlátkem a po názorné ukázce si každý vlastnoručně vyrobil malou lžičku. Třebaže se někteří obávali vzít do ruky nožík, všechno zvládli všichni bez úrazu a výrobky se jim povedly.

Oba programy děti nadchly a celé dopoledne se jim velmi líbilo.