Škola modernější a krásnější

V naší škole v uplynulém období proběhlo mnoho investičních akcí. Přinesly nejen zmodernizování výuky, ale i prostředí, ve kterém naši žáci, děti a zaměstnanci tráví hodně času.

Získali jsme moderní učebnu pro výuku přírodovědných předmětů, která je vybavena např. velkými tablety, robotickými stavebnicemi, soupravami PASCO, 3D tiskárnou, samozřejmostí je i interaktivní tabule. Ihned po převzetí díla jsme začali učebnu a její zařízení maximálně využívat. Učebna je velikým přínosem pro zavádění nového školního vzdělávacího programu, které nás čeká v příštím školním roce.

Do tříd byly zakoupeny nové tabule, které nám umožní i projekci. Bylo opraveno a zmodernizováno sociální zázemí žáků. Chodby v ZŠ a v MŠ prozářily nové podlahy. Pro lepší pracovní prostředí jsme vybavili kmenové učebny a třídy MŠ rekuperačními jednotkami. Na střechu školy byly namontovány fotovoltaické články a od listopadu 2021 jsme zahájili výrobu elektrického napětí pro naši školu.

Nemálo peněz se investovalo i do vybavení školní kuchyně a jídelny. Areál školy byl osázen mnoha stromy, které budou sloužit i k výuce. Z ovocných stromů budou moci žáci ochutnat jablka, hrušky, třešně, švestky, kdoule a lískové oříšky.

Prostřednictvím fotografií zveme na malou prohlídku.

Mgr. Eliška Hartmanová