Krabice od bot

Naši žáci 6. třídy se v měsíci březnu zapojili do projektu “KRABICE OD BOT“, ve kterém dívky naplnily jednu krabici od bot věcmi, kterými chtěly potěšit dívky stejného věku z Ukrajiny. Chlapci udělali totéž, ale pro ukrajinské chlapce.

Nezalepené krabice odvezly některé děti se svými rodiči do Svitav, kde je odevzdaly na sběrném místě.

Akce byla dobrovolná, o to více bylo milé, že se děti zapojily s dobrým úmyslem pomoci druhým.