Čarodějnický rej

Poslední dubnový týden byl ve školce ve znamení čarodějnic. Děti plnily různé čarodějnické úkoly, v kostýmech si užily čarodějnickou diskotéku. Na školní zahradě si opekly špekáčky a nechybělo také upálení čarodějnice, kterou si společně vyrobily.