Dopravní výchova – čtvrťáci získali „Průkaz cyklisty“

Na podzim tohoto školního roku se čtvrťákům podařilo dokončit praktický výcvik na dopravním hřišti včetně závěrečného přezkoušení dovedností. Začátkem června se žáci 4. třídy věnovali druhé části výuky. Děti si systematicky prohloubily teoretické znalosti v dopravní výchově – např. vybavení jízdního kola, vjíždění na silnici, objíždění překážek, opatrné zastavování, odbočování, různé situace na křižovatce, kruhový objezd, svislé a vodorovné dopravní značky, světelné signály. Po ukončení praktické i teoretické části se podařilo všem žákům získat „Průkaz cyklisty“. Tento výukový program se zaměřoval na základy dopravní výchovy, získání praktických dovedností a rozvíjení individuální a kolektivní odpovědnosti.