Miniolympiáda z přírodovědy

Ve středu 16. listopadu se uskutečnil 14. ročník Miniolympiády z přírodovědy v Moravské Třebové. Soutěže se účastnili žáci z 5. třídy. Po prezentaci na Gymnáziu a Letecké střední odborné škole Moravská Třebová následoval test zaměřený na vědomosti z učiva přírodovědy a poznatky z denního života. Dále si organizátoři připravili zábavný program v učebně chemie, fyziky, výtvarné výchovy a biologie. Žáci si vyzkoušeli práci s mikroskopem, poznávali nerosty a horniny, barevně dokreslovali buňky, věnovali se pokusům s rostlinami, pracovali s robotickou stavebnicí a nechybělo ani měření fyzikálních veličin. Pak následovalo slavností vyhlášení a předání diplomů. Všichni soutěžící dostali účastnický list. Z naší školy se nejlépe dařilo Adamu Šmídovi, který obsadil 5. – 7. místo. Podařilo se mu z testu získat 54 bodů, výherce miniolympiády měl pouze o 1,5 bodu více. Celkem soutěžilo 49 žáků. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy na přírodovědné miniolympiádě a Adamovi gratulujeme k pěknému výkonu, za který získal diplom.