Soutěž „Postav most“

Žáci 8. a 9. třídy se 10. února 2023 zúčastnili stavařské soutěže v Letovicích na Masarykově střední škole. Soutěžili s mosty, které postavili ve škole, a také s mosty, které stavěli ve tříčlenných týmech přímo na místě. Na výrobu měli omezený počet špejlí, provázku a náplně do tavné pistole. Porotci hodnotili celkový vzhled a nosnost mostů. Konkurence byla tento rok veliká, modely krásné a díky tomu se nám dostalo spousty inspirace na příští rok.