Edukační chvilky pro budoucí prvňáčky

V březnu a dubnu probíhala v naší škole příprava předškoláků ke vstupu do 1. ročníku. Děti se seznámily se školním prostředím. S chutí plnily úkoly v pracovní učebnici (např. grafomotorické cviky, základní matematické představy, znalost barev, rozlišování geometrických tvarů). Na interaktivní tabuli si zahrály pexeso a seřadily obrázkovou osnovu pohádky O veliké řepě, kterou si pak i zdramatizovaly. Předškoláci si vyzkoušeli různé pohybové hry (např. Na molekuly, Moje bačkůrky). Svoji šikovnost předvedli i při procvičování zrakové paměti (Kimova hra). Doufáme, že se edukační chvilky budoucím prvňáčkům líbily a těšíme se na ně v září ve škole.