Branný den

Příjemným zpestřením výuky pro žáky 6., 7. a 8. třídy byl branný den na vojenské škole v Moravské Třebové. Pod odborným vedením Mjr. Mgr. Ing. Petra Tataláka a studentů 2. ročníku této školy měli možnost vyzkoušet si novou překážkovou dráhu, hod granátem, střelbu ze vzduchovky a pistole, prohlédnout si zbraně a provést jejich nabití, běh v plynových maskách a mnoho jiného. Součástí programu bylo také předvedení a vyzkoušení první pomoci.

Našim žákům se tento den velice líbil a pro některé byl i inspirací pro další profesní směřování.