Osmáci a deváťáci ve VIDA parku Brno

Žáci deváté a osmé třídy se 25. 4. zúčastnili programu Radioaktivita kolem nás ve Vida parku v Brně.

Nejprve si prošli a prozkoumali interaktivní exponáty v parku, kde zjišťovali v expozicích Civilizace, Člověk, Mikrosvět a Planeta jak funguje svět kolem nás.

Program Radioaktivita kolem nás byl poté veden dvěma odborníky a žáci nahlédli do tajemství jádra atomu a ionizačního záření. Dozvěděli se o zářeních alfa, beta, gama – přitom pracovali s modelem a periodickou soustavou prvků. Sestrojili si mlžnou komoru, kde radiaci viděli na vlastní oči. Při měření dozimetrem ji i slyšeli. Prozkoumali, jak silně září různé předměty z minulosti i současnosti, nejvíce radiace naměřili ruským hodinkám se svítícími ručičkami. Interaktivně si změřili, jakou dávku radiace během roku přibližně obdrží, protože radiace je všude kolem nás. A v poslední části se věnovali využití radiace – v elektrárnách, v datování, v lékařství.

Program byl moc pěkný, praktický, žáci neustále něco dělali, takže na nudu nebyl čas.

Před odjezdem domů jsme ještě stihli hodinový rozchod, takže odjížděli všichni spokojení.