Den Země

V úterý 2. 5. 2023 proběhl na školní zahradě Den Země. Deváťáci a děti z Ekokroužku si pro svoje mladší spolužáky z prvního stupně připravili celkem 10 stanovišť, na kterých se plnily různé úkoly – např. správně roztřídit odpad, vyrobit si zajíčka z ponožky a rýže nebo zasít semínka bylinek. Děti pak běhaly mezi stanovišti a za správné splnění úkolu získali potvrzení do kartičky a sladkost. Jedním ze stanovišť byla i chemická dílna, ve které paní ředitelka předváděla zajímavé pokusy – např. sopku nebo proměnu želatinového medvídka.

Osmáci se pustili do výroby smyslového chodníku, který v zahradě zůstane natrvalo. Po vyhloubení základů do nich zapustili dřevěný rám, ve kterém každé okýnko naplnili jiným materiálem (šišky, kamínky, písek). Po smyslovém chodníku je možno se naboso procházet a vnímat materiály, na kterých člověk zrovna stojí.

Páťáci, šesťáci a sedmáci měli zajištěný program panem Štefkou a panem Vránou u mokřadů na dolním konci obce. Během programu žáci hledali obojživelníky, viděli kroužkování ptáčků a také si sami mohli zkusit vylovit živočichy, kteří v mokřadech žijí. Po určení, o jaké živočichy se jedná, je pak opět zpět vypustili do vody. Cestu ze školy do mokřadů všechny tři třídy využili k úklidu vesnice od odpadků.

I přes počáteční déšť se Den Země povedl a doufáme, že všichni odcházeli s novými příjemnými zážitky a zkušenostmi.