Pasování na čtenáře

V úterý 20. června se prvňáčci zúčastnili slavnostního pasování na čtenáře v krásném sále Červené knihovny ve Svitavách.

Předvedli zde před zraky svých rodičů, jak se krásně zvládli naučit všechna písmena a jak umí přečíst zcela neznámý text.

Za své čtení byli pasováni královnou na čtenáře a dostali pěknou knihu a odznak čtenáře.

Všem se slavnostní akce velmi líbila.