Informace k zahájení školního roku 2023/2024

První školní den 4. 9. 2023 bude výuka probíhat od 8:00 do 8:45.

Obědy budou žákům k dispozici od 8:45.

Školní družina bude probíhat v normálním režimu od 6:00 do 16:15.

5. 9. bude výuka probíhat od 8:00 do 11:40 (třídnické hodiny).

6. – 8. 9. bude výuka probíhat na I. stupni od 8:00 do 11:40 a na II. stupni od 8:00 do 12:35 dle rozvrhu.

Výuka 1. třídy v prvním týdnu bude probíhat individuálně dle informací, které rodiče obdrží první školní den.

Od 11. 9. probíhá výuka dle rozvrhu.