Přivítání prvňáčků

V pondělí 4. 9. 2023 se prvňáčci dočkali dlouho očekáváného prvního dne ve škole. Ve třídě je přivítal pan starosta, paní učitelka třídní Zuzana Lipenská, paní ředitelka a paní vychovatelky. Deváťáci přinesli prvňáčkům malé dárečky a popřáli jim, aby se jim ve škole líbilo. I my prvňáčkům přejeme, aby do školy chodili rádi a aby ve škole měli hodně kamarádů.