Výlet do Anglie očima žáků školy

V pondělí 26. 10. jsme měli v 10:00 sraz u školy, kde na nás už čekal autobus. Naložili jsme si věci, rozloučili jsme se s rodiči a vydali jsme se na 24 hodinovou cestu autobusem. Cestou jsme se stavili ještě pro základní školu Damníkov a střední zdravotnickou školu Mělník. Kolem 15:00 jsme dojeli do Prahy, kde jsme vyzvedli naši průvodkyni a řidiče. Cesta autobusem byla dlouhá a unavující.

V úterý 27. 10. jsme ráno v 7:00 dojeli k francouzskému městu Calais a prošli jsme pasovou kontrolou. Všichni jsme byli unavení. Zhruba v 7:15 jsme vypluli trajektem do Anglie. Cesta trajektem trvala 1h a 30min. Jelikož se, ale posouval čas, do Anglie jsme dopluli v 7:45. Cesta trajektem byla fajn. Potom jsme jeli do města Canterbury, kde jsme se šli podívat na katedrálu. Ve městě jsme měli rozchod. Pak jsme jeli do města Hastings, kde jsme se seznámili s městem a měli jsme opět rozchod. Tentokrát u moře, kde byli i různé atrakce a obchody. Kolem 18:00 jsme dojeli do našich rodin, navečeřeli jsme se a šli jsme spát.

Ve středu 28. 10. jsme se nasnídali v rodině a kolem 8:40 nás naše rodiny odvezli ke škole, kde si nás rozebrali naši učitelé. V 9:15 nám začala naše první výuka s rodilými mluvčími. Výuka trvala do 12:30 a potom jsme šli všichni na oběd do jídelny. Tam jsme si mohli vybrat asi ze šesti druhů jídel. Jídla byla většinou nezdravá. Když jsme se všichni najedli, nasedli jsme do autobusu a vydali jsme se do pirátské vesničky Rye. Po prohlídce Rye jsme jeli do městečka Battle, kde jsme navštívili Yesterday´s world, což bylo něco jako voskové figuríny, ale zajímavější. Pak jsme si prohlédli Battle Abbey. V 18:00 jsme dojeli autobusem ke škole, každý dostal mapku a sám si došel do své rodiny. Všem se to podařilo až na mě a Verču. Nakonec jsme se ale i my asi po 45 minutách hledání dostali domů. Navečeřeli jsme se, vykoupali a šli jsme spát.

Ve čtvrtek 29. 10. jsme se nasnídali v rodině a tentokrát jsme si už museli dojít všichni sami ke škole. Výuka ve škole nám skončila zase ve 12:30, šli jsme na oběd a po obědě jsme vyjeli do města Brighton, kde jsme navštívili Sea Life Centre, což bylo moc pěkný. Po Sea Life Centre jsme měli procházku kolem Royal Pavilion a po staré čtvrti The Lanes. Šli jsme i uličkou, ve které prý straší. Když už jsme byli všichni hrozně unavení, nasedli jsme do autobusu a v 19:00 jsme dojeli do svých rodin.

V pátek 30. 10. jsme se nasnídali a jako předešlý den jsme všichni šli sami do školy, kde nám opět v 9:15 začínala naše poslední výuka. Po výuce jsme šli na oběd a po obědě jsme se jeli podívat na útesy Seven Sisters. Cesta trvala asi dvě hodiny. Ke konci cesty jsme jeli tak úzkou silnicí, že když jelo auto naproti nám, báli jsme se, že se nevejdeme a budeme muset couvat. Pokaždé jsme se ale vešli a dojeli jsme v pořádku k útesům. Nahoře na útesech foukal silný vítr, takže tam byla zima. Procházka po Seven Sisters byla pěkná, zajímavá, ale krátká. Po procházce jsme nasedli do autobusu a jeli jsme do města Easbourne, kde jsme měli rozchod, abychom si mohli nakoupit dárky. Kolem 18:00 jsme dojeli do města Hastings, kde si zase každý sám došel domů pěšky. Doma jsme se navečeřeli a sbalili jsme si všechny věci, protože ráno už jsme odjížděli do Londýna.

V sobotu 31. 10. jsme vstávali v 5:50, protože v 6:55 jsme museli být všichni u školy. Tentokrát nás ke škole odvezli naše rodiny. Tam jsme se rozloučili a vydali jsme se na hodinovou cestu do Londýna. Všichni jsme byli ospalí, takže v autobuse byl klid. Když jsme přijeli do Londýna vystoupili jsme u London Eye. Naproti London Eye byl Big Ben, kde jsme se všichni vyfotili. Potom jsme pokračovali k Westminster Abbey. Po prohlídce jsme šli do parku, kde jsme měli 45 minut volno, tak jsme se všichni najedli, zašli si na záchod a odpočinuli jsme si. Mohli jsme nakrmit veverky, holuby, husy, labutě nebo kačeny. Pak jsme se vydali do National Gallery, kde jsme měli rozchod, abychom si celou tu budovu mohli sami projít. Někteří si ji prošli opravdu celou, ale většina zůstala ve  3. místnosti a dál nešla. Všichni jsme byli totiž hrozně unavení. Po National Gallery jsme přešli k Buckingham Palace, což bylo podle mě asi úplně nejhezčí z Londýna. Opět jsme měli čas na nafocení. Viděli jsme i střídání stráží. Po prohlédnutí Buckingham Palace jsme měli dvě hodiny rozchod na nákupy, takže jsme všichni koupili dárky pro rodinu nebo kamarády a hlavně jsme si všichni zašli na jídlo. Po rozchodu jsme se vydali do British Museum, což bylo úplně poslední místo, které jsme za náš celý výlet navštívili. Pak jsme si všichni ještě nakoupili jídlo na zpáteční cestu autobusem. Kolem 18:30 nás vyzvedl náš autobus a vydali jsme se na zpáteční cestu. Náš trajekt vyplul ve 22:00. To už jsme byli všichni ospalí, takže jsme tam skoro všichni leželi na sedačkách a spali. Asi v 24:00 jsme vyjeli autobusem z trajektu. Domů do České republiky jsme se dostali asi ve 12:00. Cesta byla hrozně dlouhá, unavující a bylo hrozné teplo. V 15:00 jsme vysadili středoškolačky v Mělníku a v 18:00 Základní školu v Damníkově. Asi v 18:45 jsme konečně po té dlouhé cestě dojeli do Hradce nad Svitavou. Všichni jsme byli hrozně šťastní, že jsme doma. Celý tento výlet byl hrozně hezký a hlavně zajímavý a budeme na něj vzpomínat jen v tom dobrém.

 

Zbořilová a Štůlová