Projektový týden anglické konverzace s rodilým mluvčím

V týdnu od 16. do 20. května 2016 proběhne výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím v 8. a 9. třídě. Žáci budou mít možnost zažít pocit, že se dokáží domluvit s rodilým Američanem. Zároveň se dozvědí informace o britské a americké kultuře a životním stylu. Domníváme se, že žáci odbourají ostych z mluvení a získají sebedůvěru a jistotu v mluveném anglickém projevu. Na konci kurzu obdrží každý žák certifikát.

Bc. Kateřina Kembitzká