Akademie

Přiblížil se konec školního roku a s ním i čas uzavírání známek. Na naší škole je toto období každoročně také spojeno s přípravami na školní akademii.

Hodiny práce, přemýšlení, vymýšlení, zkoušení, ladění jednotlivých výstupů, výroba dekorací, kostýmů… . Obavy, jestli bude do generálky všechno hotové a jestli se vystoupení bude ostatním líbit.

A pak už konečně přišel čtvrtek 23. června 2016, den, kdy děti z mateřské a žáci ze základní školy na podiu ukázali, jak to vše zvládli a jak jsou šikovní. Jejich výkony sledovali ve zcela zaplněném sále Formanky rodiče, kamarádi, další návštěvníci a samozřejmě učitelé. Jednotlivá vystoupení publikum vždy odměnilo bouřlivým potleskem.

Za příjemné odpoledne patří poděkování zejména všem vystupujícím, ale také pedagogickým pracovníkům, kteří s dětmi nacvičovali, tvořili kulisy a kostýmy a podporovali je v jejich práci. Velkou zásluhu na zdárném průběhu má paní učitelka Vlasta Komárková jako režisérka a pan Rostislav Foret, který se postaral o ozvučení.

Poděkování dále patří všem návštěvníkům, protože byli skvělým publikem.

Děkuji také všem, kteří přispěli finančně. Příspěvky budou využity pro děti a žáky naší školy.

 

 

Mgr. Eliška Hartmanová