Primární prevence na 2. stupni

 9. listopadu 2016 proběhly na naší škole dvě přednášky z programu primární prevence pro 2. stupeň ZŠ. Ing. Petr Kadlec (lektor) si pro žáky 8. třídy připravil povídání s prezentací na téma Láska, AIDS a vztahy (problematika HIV/AIDS, příběhy nakažených lidí, průběh onemocnění, možnosti přenosu…), pro žáky 9. třídy na téma Světová náboženství a sekty (vliv víry a náboženství v životě člověka a společnosti, světová náboženství, zejména ta aktivní v ČR, sekty a jejich charakteristika). Chlapci i dívky se do programu aktivně zapojovali, v závěru byl prostor na jejich dotazy. Cílem těchto programů je přispívat k pozitivnímu myšlení žáků, k posílení jejich sebedůvěry a k poznání pravých hodnot v životě člověka.   Dagmar Krásová